rectangle3
hexa
circle
maj 3, 2023   /   Marknadsföring, Vår Digitala Värld

60 dagar kvar till Google Analytics 4

Viktigt att veta inför bytet till GA4

 

Google har uppdaterat sin tidigare version av Universal Analytics (UA) till Google Analytics 4 (GA4), på grund av bristen på fullständig överensstämmelse med GDPR och Schrems 2. Med GA4 är det enklare att upprätthålla efterlevnad av dessa lagar.

Det har varit många frågetecken som uppstått kring användningen av Universal Analytics, till exempel var datan lagras. I Google Analytics 4 har dessa viktiga säkerhetsfrågor, såsom lagring av data och IP-nummer, hanterats. Data samlas istället in inom Europa baserat på besökarens plats vilket gör det mer säkert.

Vad händer om jag inte sätter upp GA4 före den 1 juli 2023?

Om övergången inte sker före den 1 juli kommer ingen ny data att samlas in i UA, men historisk data kommer fortfarande att vara tillgänglig. Att jämföra ny data med tidigare data kommer bli en stor utmaning om installationen av GA4 görs för sent. Det finns alternativa lösningar om du fortfarande inte har uppgraderat till GA4. Du kan till exempel exportera data och bearbeta den i andra verktyg. Men detta kan vara en krånglig och tidskrävande process, särskilt för dem som är vana vid UA:s olika dataserier och tidsserier. Den jämförelsen kommer inte att kunna göras i GA4.

 

 

Hur skiljer sig den gamla UA-versionen från nya GA4?

Det är viktigt att notera att GA4 och UA har samma syfte, att analysera användare på en webbplats, men GA4 har en förändrad frontend och använder sessions baserad mätning. GA4 är även ett anpassningsbart verktyg som ger mer flexibilitet i rapportering och skapande av instrumentpaneler, men det kan vara mer utmanande att lära sig.

 

 

Viktiga delar att tänka på när du jobbar med GA4

När man sätter upp GA4 är det viktigt att anpassa det till verksamhetsmålen. Google hjälper till att sätta upp grunddata, men det är upp till användaren att anpassa den efter sina egna behov. Det innebär att ställa in mål och dimensioner, välja spårningstyper och hantera intern trafik. E-handlare behöver också lägga till nya händelser för att optimera GA4 för sina behov.

För att få ut meningsfulla analyser är det viktigt att sätta upp GA4 på ett korrekt sätt redan från början. Användare kan skapa anpassade dimensioner och mätvärden som är unika för deras egendom, vilket är avgörande för att identifiera viktiga insikter. Om detta inte görs kan dataanalysen missa viktig information.

 

 

Få djupare analyser i GA4

Google Analytics ger användare möjlighet att göra mer precisa och skräddarsydda analyser, vilket i sin tur leder till bättre och mer djupgående beslut. Genom att använda data kan man objektivt bedöma om man gör rätt eller fel, istället för att bara förlita sig på magkänslan. Det är avgörande att ha konkreta bevis på vad marknaden säger. Därför är det oerhört viktigt att aktivt samla in relevant data.

 

Vi kan hjälpa er att sätta upp GA4! Klicka här för att komma vidare
60 dagar kvar till Google Analytics 4