rectangle3
hexa
circle
juli 11, 2023   /   Tech

Vad är PIM och varför behöver du det?

Det har blivit alltmer utmanande för företag att hantera stora mängder produktdata. Det är här Product Information Management (PIM) kommer till hjälp. Det ger organisationer möjlighet att centralisera, organisera och optimera sin produktinformation, vilket gör det möjligt för effektiv datahantering. I detta inlägg kommer vi att utforska konceptet med PIM, dess fördelar och varför du behöver det.

 

Vad är PIM?

PIM står för Product Information Management och används för att effektivt organisera och hantera produktinformation. Det betyder processen att samla in, hantera, berika och distribuera produktinformation över olika kanaler, både online och offline. Det handlar om att sammanföra produktdata från olika källor, såsom leverantörer, tillverkare och interna system, till en enda enhetlig plattform. Det erbjuder ett centraliserat arkiv för att lagra och underhålla korrekt, uppdaterad och konsekvent produktinformation, inklusive beskrivningar, specifikationer, bilder, priser och mer.

 

Vikten av PIM för företag

 

Effektiv skalbarhet

Vid företagstillväxt krävs det att enkelt kunna lägga till fler produkter eller försäljningskanaler detta hjälper PIM-systemet till med på ett effektivare sätt.

 

Förbättrade analyser

PIM möjliggör analys av produktinformation på ett mer noggrant sätt. Detta gör att företag enklare kan se vilka produkter som behöver uppdateras och som säljer bäst. Det ger även insyn 0m vilka attrubut kunder tycker är de viktigaste.

 

Minskad risk för fel information

En PIM-plattform kan garantera att produktinformationen är rätt och uppdaterad. Detta gör att risken för felaktig information minskar vilket leder till minskade klagomål och eventuella returer.

 

Förbättrad produktivitet och effektivitet

Det effektiviserar processen för att hantera produktinformation, vilket sparar värdefull tid och resurser. Med en centraliserad plattform som PIM räcker det att produktinformationen uppdateras en gång och kan därefter distribueras till alla försäljningskanaler samtidigt.

 

Förbättrad kundupplevelse

PIM gör det möjligt och säkerställer att produktinformationen är densamma över alla försäljningskanaler. Detta gör kundupplevelsen enhetlig oavsett från vilken kanal kunden handlar från

 

Integration mellan dina befintliga system och PIM

Säkerställ sömlös integration mellan dina befintliga system (t.ex. ERP, CRM, e-handelsplattform) och PIM-systemet. Kartlägg dina datafält och upprätta datasynkroniseringsprocesser för att möjliggöra smidigt dataflöde mellan systemen. Detta säkerställer att korrekt och konsekvent information är tillgänglig över alla kontaktpunkter.

 

Så här kan du dra nytta av PIM som e-handlare

Genom att implementera och använda ett PIM-system kan du inte bara effektivisera hanteringen av produktdata, utan också optimera dina interna arbetsflöden och uppnå värdefulla konkurrensfördelar samtidigt som du förbättrar kundupplevelsen. Det underlättar ansvaret för att hålla produktinformationen komplett och korrekt, vilket i sin tur underlättar presentationen av dina produkter i e-handelsplattformen och i alla dina marknadsförings- och säljkanaler, inklusive sociala medier, digitala marknadsplatser, återförsäljare och butiker. Med ditt PIM-system säkerställs det att hela ditt sortiment presenteras på ett enhetligt sätt.

 

 

Varför är Helsingborg Design LAB rätt PIM-partner för er

På Helsingborg Design LAB förstår vi betydelsen av att utnyttja avancerad teknik och robusta system för att förbli konkurrenskraftiga i den moderna digitala världen. Med vår expertis inom Pimcore, PIM och DAM, Magento e-handel, PWA och Headless-lösningar tillhandahåller vi skräddarsydda strategier och sömlösa integrationer för att hjälpa företag.

 

Testa Helsingborg Design LAB om du vill införa en PIM-lösning, ni är välkomna att kontakta oss här för att boka in ett möte. Vi ser fram emot att diskutera era behov och hitta den optimala lösningen för er verksamhet.

 

Vad är PIM och varför behöver du det?