Pimcore | Effektivisera din E-handel med ett PIM-system

PIMcore

Effektivisera din E-handel med ett PIM-system. Vi bygger, effektiviserar och utvecklar e-handelsplattformar med PIM-system.

PIM-system

Optimal kundupplevelse och effektvinst

Förkortningen PIM står, som du kanske redan vet, för Product Information Management och handlar i grund och botten om ett arbetssätt. Kortfattar går det ut på att centralisera och systematisera all den produktinformation som finns i ett företag. Låter tidskrävande, eller hur? Särskilt om du har tusentals produkter och säljer i flera olika kanaler eller på många marknader. Men det är här PIM-systemet kommer in i bilden.

Ett PIM-system är en mjukvara som underlättar hanteringen av din produktinformation. Helsingborg Design LAB är Silver-partner med Pimcore och en av få byråer i Sverige som är experter på både Pimcore och Magento. Ur ett e-handelsperspektiv kommer Pimcore med en inbyggd fullfjädrad e-handelsfront, men Pimcore kan även integreras med andra e-handelsplattformar, till exempel Magento.

Jodå, det händer i de bästa av företag: produktdatan är utspridd över hela organisationen i olika system som Excelfiler, bildbanker och affärssystem – eller på någons hårddisk. Vi arbetar med PIMcore – det ledande integrerade Open Source-baserade PIM-systemet. Med PIM publiceras rätt information till rätt mottagare, i rätt kanal, vid rätt tidpunkt. För dig är det vinst.

Produkt/artikelfördelning

En utmaning med E-handel kan vara att t.ex. marknadsföra en produkt med många olika konfigurationer (t.ex olika färger, storlekar och tillbehör). Varje konfiguration är generellt sett ett artikelnummer i affärssystemet, men för en kund som ska köpa produkten så vill man endast se produkten och sedan välja färg,  storlek och även kunna se tillbehör.

Beskrivningen behöver då förflyttas till produktnivå och även alla grundläggande fakta såsom vikt, mått etc. medan artikelberoende kapacitet behöver ligga på artikelnivå. PIM-systemet grupperas därför flera artiklar under en produkt som de delar egenskaper med men vissa egenskaper kan behöva ligga på artikelnivå (t.ex. färgnamn utifrån exemplet).

Relaterade produkter

En annan bit som hanteras i PIM-systemet är relationerna mellan produkter. Dels kan det handla om olika format på samma grundprodukt, men också relationer till t.ex. tillbehör eller reservdelar som passar. För att webshopen skall kunna visa vilka tillbehör som passar till produkten man överväger att köpa så behövs en koppling. Denna koppling hanteras i PIM-systemet.

Relaterade dokument och bilder

I PIM-systemet kan man koppla på dokument såsom certifikat, instruktionsböcker m.m. men också produktbilder som sedan förs över till webbshopen.

Därför behöver du ett PIM-system för din e-handel

  • Centralisera produktinformation med PIM-lösning
  • Öka den interna effektiviteten med PIM-lösning
  • Skapa affärsnytta i alla kanaler med ett effektivt PIM-system.

Dina kunder gör fler sökningar än någonsin efter produktinformation innan de handlar. Det ställer krav på hanteringen av produktinformation. Lösningen är ofta ett PIM. Då ser du till att både återförsäljare och andra digitala ytor och kanaler innehåller korrekt information. Både B2B- och B2C-företag har med tiden fått erfara att det som är avgörande för kundupplevelsen är att erbjuda bra produktinformation. Men det kan vara svårt att skapa ett bra innehåll, i synnerhet om man har flera kanaler.

Oftast räcker ditt affärssystem inte till

Att berika ett ERP-systemet med fält för säljtexter eller fält som är avsedda för ett specifikt scenario och använda dem till något annat innebär i princip att ERP-systemet tvingas vara något som det egentligen inte är, nämligen ett produktberikningssystem. Genom att införa PIM kan man istället använda ERP-systemet till det som det är bäst för, nämligen att hantera produktkritiska detaljer, medan berikande information hanteras i PIM.

Ett exempel på ett riktigt bra PIM-system är Pimcore. Oavsett om syftet är att visa produkterna för målgruppen, göra informationen om en produkt tillgänglig för de egna medarbetarna, minskar Pimcore komplexiteten och gör vardagen enklare för dig.

Pim-system och PIMcore

Pimcore hjälper företag att centralisera produktinformationen som ska visas för användarna men också användas internt inom organisationen. I en organisation där produktinformationen är utspridd är ett sådant system ett måste. Bilder, tekniska specifikationer, dokument, översättningar, priser och annan ekonomisk information finns ofta utspridd bland flera olika divisioner och avdelningar i organisationen. PIM-systemet samlar in produktinformation från de olika enheterna och centraliserar den i en produkt informationsdatabas som alla delar. Pimcore kan också effektivisera vardagen för de som arbetar med kommunikation, marknadsföring och produktutveckling, eftersom den senaste versionen av texter, bilder, storlekar och besläktade produkter finns samlade i ett enda system.

Med ett PIM-system kan en marknadsavdelning hantera större och mer varierande sortiment på kortare tid med bättre resultat. I en digital värld där skärmstorlekar, upplösningar, medier och användarmönster hela tiden utvecklas är PIM ett viktigt stöd för informationsdelning.

PIMcore effektiviserar det interna samarbetet och minskar risken för fel

En annan fördel med ett PIM-system är att det ger automatiseringsmöjligheter för att påskynda arbetsflöden och underlätta samarbete mellan olika avdelningar. Att använda kalkylblad och traditionella datahanteringsmetoder kan leda till fel, oändliga revisioner, dubblering och överlappning. Det kommer att påverka dina medarbetares produktivitet, i värsta fall kan din produktinformation saknas, vara felaktig och inkonsekvent, vilket urholkar kundnöjdheten, varumärkesförtroendet och intäkterna. Med PIM kan ni frigöra tid och resurser för att fokusera på produktoptimering och intäktsgenererande uppgifter.

Kontakta Oss

Varje projekt är unikt och anpassas utifrån önskemål. Kontakta oss idag för en offert!