rectangle3
hexa
circle
Följ med oss ​​och träffa teamet bakom HDL på D-Congress 6-7 mars 2024
×

PimCore

Effektivisera din E-handel med ett PIM-system. Vi bygger, effektiviserar och utvecklar e-handelsplattformar med PIM-system. Förkortningen PIM står, som du kanske redan vet, för Product Information Management och handlar i grund och botten om ett arbetssätt. Kortfattar går det ut på att centralisera och systematisera all den produktinformation som finns i ett företag. Låter tidskrävande, eller hur? Särskilt om du har tusentals produkter och säljer i flera olika kanaler eller på många marknader. Men det är här PIM-systemet kommer in i bilden.

PIM-system: Optimal kundupplevelse och effektvinst

Ett PIM-system är en mjukvara som underlättar hanteringen av din produktinformation. Helsingborg Design LAB är Silver-partner med PimCore och en av få byråer i Sverige som är experter på både PimCore och Magento. Ur ett e-handelsperspektiv kommer PimCore med en inbyggd fullfjädrad e-handelsfront, men PimCore kan även integreras med andra e-handelsplattformar, till exempel Magento.

PIM-systemets roll vid marknadsföring av produkter med olika konfigurationer

En utmaning med E-handel kan vara att t.ex. marknadsföra en produkt med många olika konfigurationer (t.ex olika färger, storlekar och tillbehör). Varje konfiguration är generellt sett ett artikelnummer i affärssystemet, men för en kund som ska köpa produkten så vill man endast se produkten och sedan välja färg,  storlek och även kunna se tillbehör.

Beskrivningen behöver då förflyttas till produktnivå och även alla grundläggande fakta såsom vikt, mått etc. medan artikelberoende kapacitet behöver ligga på artikelnivå. PIM-systemet grupperas därför flera artiklar under en produkt som de delar egenskaper med men vissa egenskaper kan behöva ligga på artikelnivå (t.ex. färgnamn utifrån exemplet).

Hantering av produktrelationer i PIM-system för bättre kundupplevelse"

En viktig del som behandlas i PIM-systemet är att hantera produktrelationer. Detta innefattar både olika varianter av samma grundprodukt i olika format samt relationer till kompletterande tillbehör eller reservdelar som är kompatibla. För att webbutiken ska kunna visa vilka tillbehör som är lämpliga för den produkt som en kund överväger att köpa, är det nödvändigt med en integrerad länk. Denna länk administreras i PIM-systemet.

PimCore silver partner, Helsingborg Design LAB

Optimera din produktinformation och förbättra kundupplevelsen med PimCore

.

Oftast räcker ditt affärssystem inte till

Att berika ett ERP-systemet med fält för säljtexter eller fält som är avsedda för ett specifikt scenario och använda dem till något annat innebär i princip att ERP-systemet tvingas vara något som det egentligen inte är, nämligen ett produktberikningssystem. Genom att införa PIM kan man istället använda ERP-systemet till det som det är bäst för, nämligen att hantera produktkritiska detaljer, medan berikande information hanteras i PIM.

 

Pim-system och PIMcore

Pimcore hjälper företag att centralisera produktinformationen som ska visas för användarna men också användas internt inom organisationen. I en organisation där produktinformationen är utspridd är ett sådant system ett måste. Bilder, tekniska specifikationer, dokument, översättningar, priser och annan ekonomisk information finns ofta utspridd bland flera olika divisioner och avdelningar i organisationen. PIM-systemet samlar in produktinformation från de olika enheterna och centraliserar den i en produkt informationsdatabas som alla delar. Pimcore kan också effektivisera vardagen för de som arbetar med kommunikation, marknadsföring och produktutveckling, eftersom den senaste versionen av texter, bilder, storlekar och besläktade produkter finns samlade i ett enda system.

Med ett PIM-system kan en marknadsavdelning hantera större och mer varierande sortiment på kortare tid med bättre resultat. I en digital värld där skärmstorlekar, upplösningar, medier och användarmönster hela tiden utvecklas är PIM ett viktigt stöd för informationsdelning.

PimCore effektiviserar det interna samarbetet och minskar risken för fel

En annan fördel med ett PIM-system är att det ger automatiseringsmöjligheter för att påskynda arbetsflöden och underlätta samarbete mellan olika avdelningar. Att använda kalkylblad och traditionella datahanteringsmetoder kan leda till fel, oändliga revisioner, dubblering och överlappning. Det kommer att påverka dina medarbetares produktivitet, i värsta fall kan din produktinformation saknas, vara felaktig och inkonsekvent, vilket urholkar kundnöjdheten, varumärkesförtroendet och intäkterna. Med PIM kan ni frigöra tid och resurser för att fokusera på produktoptimering och intäktsgenererande uppgifter.

Därför behöver du ett PIM-system för din e-handel

Genom att optimera din produktinformation med hjälp av ett PIM-system kan du ge dina kunder den information de behöver för att fatta välgrundade köpbeslut. Med dagens höga sökfrekvens är det avgörande att erbjuda korrekt och relevant produktinformation på alla digitala plattformar. Ett PIM-system hjälper dig att hantera och uppdatera din produktinformation på ett enkelt och effektivt sätt, vilket förbättrar kundupplevelsen och kan öka försäljningen.

Så om du vill ge dina kunder den bästa möjliga upplevelsen och öka dina försäljningsmöjligheter. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig att få ut det mesta av din produktinformation.