rectangle3
hexa
circle
januari 2, 2023   /   Nyheter

HDL Group genom Helsingborg Design LAB förvärvar ehandelsbolaget Caupo Aktiebolag.

 

Helsingborg Design LAB (“HDL” eller “bolaget”) har under december månad ingått ett bindande avtal med aktieägarna (“säljarna”) i Caupo Aktiebolag (“Caupo”), där samtliga aktier i Caupo Aktiebolag förvärvades med tillträdesdatum 14 December 2022.

Helsingborg Design LAB, en ledande utvecklings och designbyrå har i slutet av december 2022 förvärvat Caupo Aktiebolag. Bolaget kommer vara ett helägt dotterbolag i HDL Gruppen från och med 1 januari 2023.

HDL är inne i en expansiv fas med en rad olika egenutvecklade SaaS tjänster med fokus på e-handel, hosting och tekniska systemintegrationer. Genom förvärvet ser vi fram emot ökad tillväxt och en bredare kundgrupp att expandera mot. Vi förstärker vår position som en ledande aktör inom utveckling, integration och design. Synergieffekter mellan HDL och Caupo gjorde det självklart att gå tillsammans och som i sin tur passar vår tillväxtstrategi för att säkra marknadsandelar med den teknik och lösningar vi utvecklar .

Ägarna i HDL har under en längre tid följt Caupo och byggt en nära relation med bolagets tidigare ägare. Caupo har med starka kundrelationer levererat konsulttjänster och utveckling inom bland annat e-handel med lösningar såsom PIMCore, Adobe Commerce och andra tekniskt avancerade system. Det finns många synergier mellan bolagen.

“Vi ser stora affärsmöjligheter framöver inom Norden för våra tjänster och lösningar där vi även i fortsättningen kommer finnas nära våra kunder, nu med ett ännu starkare team och ökad kompetens inom vårt område.” – Säger Pierre Grönberg

HDL fortsätter sin strategi och kommer under 2023 sondera marknaden för fler spännande förvärv inom “SaaS” kategorin och kommer att fortsätta att expandera den befintliga portföljen av intressanta bolag enligt vår vision med drift och utveckling av hållbara företag.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pierre Grönberg, VD & Grundare
042 453 08 30
info@hbgdesignlab.se

Peter Grönberg, Styrelseordförande & Grundare
042 453 08 30
info@hbgdesignlab.se

Om HDL Group

Kreativa hjärnor som använder den senaste tekniken har lett till skapande av HDL-gruppen. Varje bolag och tjänst med sin egen separata kompetens som tänjer på gränserna!

Sedan starten 2017 har grundarna av HDL Gruppen av företag varit upptagna med att sätta upp dedikerade team med färdigheter som krävs för att leverera unika lösningar för varje kund. Grafisk design tillsammans med avancerad utveckling och tekniskt kunnande skapar hela tiden nya idéer. Sådana idéer leder till mer efterfrågan på innovation som kan appliceras i kundens verksamhet.

Idag kan HDL Gruppens företag tillgodose en vertikal integration av kunders behov. Vi tittar på omfattningen, omarbetar där det behövs och kommer fram till en lösning som sparar pengar, förbättrar produktiviteten och genererar hållbarhet.

Vi är här idag och bygger för morgondagen i samarbete med våra kunder.

Läs mer på hdlgroup.tech

 

HDL Group genom Helsingborg Design LAB förvärvar ehandelsbolaget Caupo Aktiebolag.