rectangle3
hexa
circle
juni 1, 2023   /   Design LAB, Tech

Framtidens moderna e-handel är composable commerce

För att vara konkurrenskraftig på marknaden framöver, oavsett om du är verksam inom B2B- eller B2C-sektorn, är det av yttersta vikt att du är förberedd för den digitala eran. Etablerade företag måste nu hantera ökande förväntningar på en närvaro över olika digitala kanaler, då konsumenternas beteende ständigt förändras. Composable Commerce är en teknik som möjliggör att möta dessa föränderliga krav från konsumenterna samtidigt som den främjar en digital utveckling med en tidigare oöverträffad smidighet. I detta blogginlägg kommer vi att diskutera innebörden av detta begrepp och hur det tillämpas specifikt på företag.

 

Skapa anpassade moduler för din flexibla Composable Commerce-lösning

Genom att använda Composable Commerce kan du investera i ett flertal system som kan läggas till, tas bort eller ersättas med nyare och förbättrade specialiserade ”best-of-breed” system. Detta skiljer sig från stora företagslösningar där du är bunden till en enda leverantör och deras licenser. Tack vare Composable Commerce kan du handla oberoende av kostnaden för varje systems licens.

Flexibiliteten att skapa anpassade moduler för att forma systemet gör det möjligt att designa en IT-miljö som passar din organisation bäst. Som ett resultat behöver du inte betala för funktioner som ofta ingår i traditionella och omfattande paketlösningar, men som inte är nödvändiga för dig.

Med Composable Commerce kan du bygga din e-handelslösning genom att använda komponenter från noggrant utvalda leverantörer som är experter inom sina respektive områden. På så sätt har du tillgång till ett brett utbud av auktoriteter inom olika branscher. Detta ger dig ett alternativ till att använda en ”one size fits all”-lösning från en enskild leverantör som inkluderar allt från produktkatalog, varukorg och orderhantering till prissättning och mer.

Genom att välja endast de funktioner som är relevanta för ditt företag kan du gruppera dem i moduler.

 

En närmare titt på modulernas uppbyggnad

Hur fungerar egentligen modulerna? En modul kan liknas vid vad man på engelska kallar för Packaged Business Capability (PBC). En PBC är en sammansättning av de bästa systemen och microservice (med skräddarsydd logik) som används för specifika affärsprocesser. Med andra ord är en PBC en applikation som är utformad kring konkreta funktioner och inkluderar affärslogik.

Nu är det dags att dyka djupare in i den tekniska bakgrunden av Composable Commerce. Så låt oss fortsätta och utforska det digitala ramverket som ligger till grund för Composable Commerce.

 

HDL Commerce - The Composable Commerce Stack

Vad är MACH- arkitektur?

MACH är en förkortning för de kärnegenskaper som gör MACH till en skalbar och framtidssäker e-handelsarkitektur. Utforska dessa egenskaper närmare genom att läsa vidare.

MACH-arkitekturen står för ”Microservices, API First, Cloud-Native och Headless”. Här är en förklaring av varje komponent och varför de är fördelaktiga:

 

Microservices (Mikrotjänster)

MACH-arkitekturen förespråkar användningen av mikrotjänster, vilket innebär att applikationer byggs som en uppsättning små och självständiga tjänster som kan kommunicera med varandra via lätta protokoll. Fördelarna med mikrotjänster inkluderar skalbarhet, enkelhet att underhålla och utveckla, möjlighet till oberoende implementering och bättre isolering av fel.

 

API First

Inom MACH-arkitekturen betonas betydelsen av att designa och utveckla API:er (Application Programming Interfaces) först. Genom att fokusera på API-design och sedan bygga applikationen runt dessa API:er blir det möjligt att separera frontend- och backend-funktionalitet. Detta möjliggör en mer flexibel och modulär arkitektur samt enklare integration med andra system och enheter.

 

Cloud-Native (Molnbaserad)

MACH-arkitekturen främjar utveckling och drift av applikationer i molnmiljöer. Genom att utnyttja molntjänster och moderna teknologier kan applikationer skalas upp och ned dynamiskt, vara mer flexibla och distribuerade samt ha hög tillgänglighet och pålitlighet. Molnbaserad arkitektur möjliggör även kontinuerlig leverans och snabbare tid till marknaden.

 

Headless

Inom MACH-arkitekturen separeras frontend och backend från varandra. Frontend kallas för ”head” och den är oberoende av backend-systemet. Detta möjliggör att olika frontend-gränssnitt kan användas för att visa innehåll och funktionalitet från backend-systemet, till exempel webbapplikationer, mobila appar eller andra digitala gränssnitt. Genom att vara headless blir systemet mer flexibelt och kan lätt anpassas till olika enheter och plattformar.

Fördelarna med MACH-arkitekturen inkluderar ökad flexibilitet, skalbarhet och moduläritet, vilket underlättar snabbare utveckling och anpassning av digitala lösningar. Dessutom gör separeringen av frontend och backend det möjligt att byta ut eller uppgradera olika delar av systemet utan att påverka andra komponenter. Detta leder till en bättre underhållbarhet och effektivitet i utvecklingsprocessen.

 

 

Composable Commerce och MACH- arkitektur: Separata koncept som kompletterar varandra perfekt

Composable Commerce är en strategi för utveckling som grundar sig på en modulär molnbaserad arkitektur (MACH). Denna metod möjliggör snabb anpassning i takt med förändringar på marknaden. Genom att enbart använda och vidareutveckla specifika funktioner som behövs, fungerar lösningen mer effektivt och snabbare som en helhet.

MACH-arkitekturen kan användas som en teknisk grund för att implementera en Composable Commerce-lösning. Genom att använda en MACH-arkitektur kan man bygga upp olika microservices som representerar specifika funktioner inom e-handelsstacken, t.ex. produktkatalog, varukorgshantering, betalningsbehandling osv. Dessa microservices kan sedan kommunicera med varandra genom API:er och kan också integreras med externa tjänster och leverantörer för att skapa en komplett Composable Commerce-lösning.

Så sammanfattningsvis kan man säga att MACH-arkitekturen kan användas som den tekniska grunden för att implementera en Composable Commerce-lösning genom att möjliggöra uppdelningen av systemet i microservices och användning av API:er för att skapa en modulär och skalbar handelsplattform.

 

Upplev den fulla potentialen av Composable Commerce med HDL Commerce

Framtidens moderna e-handel är composable commerce